Контакти Пишете ни
Начало Условия Най-често задавани въпроси Най-успешни активни проекти Най-нови книги Реклама Успешно приключили проекти
Реклама  
 
Други   .
Оn-line помощ
  book@dreambook.bg
.
.
 
 
 
 
 
Условия за участие  

„Мечта за книга“ (dreambook.bg)
„Мечта за книга“ е онлайн краудфъндинг платформа за създаване и реализиране на проекти в областта на литературата.
„Мечта за книга“ се осъществява от Фондация „Български издател“ и предоставя възможност за набиране на средства и друга нефинансова помощ чрез доброволни дарения, в ползва на проекти в областта на литературата.
Тази платформа ще Ви помогне да сбъднете своята мечта за книга!

 

Какво предлага платформата:
„Мечта за книга“ предлага на българските автори възможности да намерят финансиране на книгите си от частни лица и обществени организации.
За разлика от другите подобни платформи, „Мечта за книга“ е специализирана точно във финансирането на книги и има множество инструменти улесняващи това.
Вие ще можете да продавате „на зелено“ екземпляри от книгата си на отделни лица, както и да търсите по-мащабно финансиране за проекта.
Фондация „Български издател“, като издателство специализирано в издаване на български автори, поема ангажимента и гаранцията, че събраните средства ще бъдат вложени в издаване на книга, а не усвоени от автора.

 

Как работим:
За да можете да участвате в платформата трябва да имате готова, завършена книга. Частично готови проекти не се допускат.
Може да се кандидатства с вече издадени книги, стига авторът да има права над тях.
Авторът кандидатства с книгата си на адрес book@dreambook.bg. Ако книгата бъде одобрена му се предлагат оферти за различни тиражи, както и експертна оценка какъв реален тираж би могъл да се продаде.
След уточняване на условията се сключва договор между автора и Фондация „Български издател“.
За да може да бъде въведен проекта в платформата, авторът трябва да има валиден фейсбук профил с истинско име и реална снимка.
В платфомата авторът публикува следните материали:

 • Рекламно представяне на себе си и проекта, плюс части от текста в размер на 4 страници А4
 • Подбрани части от текста – до 20 страници А4, които ще бъдат представени в сайта като PDF файл
 • Примерна корица и/или други илюстрации към книгата
 • Рекламен видео клип

Началната такса за участие в проекта е в размер на 50 лв, срещу което авторът получава редакция/корекция на рекламния текст, рекламен банер и една седмица реклама на първа страница на проекта
Срокът на един проект е два месеца. Ако в рамките на този срок авторът е набрал 50% от финансирането, то му се дава още един допълнителен месец за донабиране на липсващата сума.
Авторът ще има възможност – основно, да продава единични бройки от своята книга, както и да приема дарения
Ако в рамките на проекта не се набере 50% от исканата сума, то парите се връщат на закупилите книгата.
Ако се набере над 50%, но под общата сума за проекта, то е възможно предоговаряне на условията с Издателство „Български писател“, така че да се издаде тираж отговарящ на набраната сума.


Закупуване на книги / получаване на суми по проекта ще е възможно чрез:

 • Банков превод
 • Пощенски запис
 • Еpay/Easypay
 • Paypal

На всеки три месеца Фондация „Български издател“ ще осигурява липсващото финансиране на един или няколко проекта, които са показали отлични показатели.


Платформата ‚Мечта за книга“ предлага различни рекламни площадки на своя сайт, на другите сайтове на Фондацията „Български издател“, както и в различни фейсбук страници, но основната реклама се очаква да дойде от личната инициатива на авторите.


Една от целите на проекта е да научи авторите как да продават книгите си.


Дарения:

 • Даренията могат да бъдат публични и анонимни, според желанието на дарителя
 • Всеки дарител получава Договор за дарение, който да му послужи пред НАП
 • Дарението е целево за дадена книга, не може да се направи общо дарение за сайта
 • Авторът получава дарението веднага и може да го употреби за развитие на проекта. Фондация „Български издател“ не носи отговорност и не може да упражнява контрол върху изразходването на даренията.
 • Даренията не се връщат, независимо дали авторът е набрал нужните средства за проекта.
 
Под прожектора  
  Чувствени светове
  Тихата светлина в процепа под вратата
  Самотата (не) спи на възглавницата ми
  Приказки за Ейри
  Звездата на скитниците
  Истории по действителни случаи с куче
  Коричка вяра
  Нишки от преплетена вяра
Пълен списък
 
Най-успешни книги  
1634 лв Завивам се с море
904 лв Спомни си забравените
792 лв Тайните на старата вила - 2
697 лв Мълчанието на майките
671 лв Как се става рицар
 
Нови проекти  
11-12 Чувствени светове
03-12 Тихата светлина в процепа под вратата
19-11 Приказки за Ейри
28-10 Нишки от преплетена вяра
21-10 Истории по действителни случаи с куче
20-10 Коричка вяра
19-10 Звездата на скитниците
13-10 Самотата (не) спи на възглавницата ми
Пълен списък
 
Приключили проекти  
1574 лв. Завивам се с море
1024 лв. Спомни си забравените
792 лв. Тайните на старата вила - 2
697 лв. Мълчанието на майките
671 лв. Как се става рицар
600 лв. Сенките на спомените
590 лв. Самотата спи на възглавницата ми
584 лв. Сеизмичен роман
354 лв. Под звездното небе